Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Uzzināt vairāk par privātuma politiku, kā arī sīkfailiem un to izmantošanu...

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Uzzināt vairāk par privātuma politiku, kā arī sīkfailiem un to izmantošanu...

Atbalsta personāls

Īslīces pamatskola

Elektroniskais žurnāls pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem

Īslīces pamatskolas atbalsta personāls

 • Sociālais pedagogs –Judīte Sirsniņa
 • Izglītības psihologs – Gita Vožniaka
 • Medicīnas māsa –Inga Krasta
 • Skolotājs logopēds - Selga Zubankova

 Medicīnas māsa

Ārpus medpunkta pieņemšanas laika neatliekamas situācijas gadījumā zvanīt 113 (Neatliekamās palīdzības dienestam).

Māsas sniedz pirmo palīdzību traumu gadījumos, kā arī konsultē veselību veicinošos un ietekmējošos jautājumos kompetences ietvaros!

„Izglītības iestāžu māsa ir reģistrēta ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītības iestāžu māsas vai ambulatorās aprūpes māsas sertifikātu. Izglītības iestāžu māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādēs. Izglītības iestāžu māsa atbild par savu darbu un par tā izglītības iestāžu personāla darbību, kas ietekmē bērnu un pusaudžu veselību. Māsa strādā komandā ar pedagogiem, sociālo pedagogu, psihologu un ārstu.

Izglītības iestāžu māsas pienākumi:

 1. Plānot un organizēt savu darbu
 2. Nodrošināt izglītības iestādi ar medikamentiem un medicīnisko aprīkojumu saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem
 3. Veikt bērnu un pusaudžu veselības stāvokļa novērtēšanu
 4. Organizēt un veikt bērnu un pusaudžu profilaktiskos pasākumus
 5. Organizēt bērnu imunizāciju
 6. Nodrošināt tuberkulozes profilaksi izglītības iestādē
 7. Kontrolēt higiēnas prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem
 8. Uzraudzīt bērnu un pusaudžu ēdināšanu
 9. Nodrošināt infekciju kontroli
 10. Veikt bērnu un pusaudžu aprūpi saslimšanu vai traumu gadījumos
 11. Veikt aprūpi bērniem ar īpašām vajadzībām
 12. Nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu
 13. Organizēt profilaktiski izglītojošo darbu
 14. Veikt dokumentēšanu
 15. Uzturēt profesionālo kvalifikāciju” (profesijas standarts PS 0306).

Sociālais pedagogs sniedz palīdzību, ja:

 • pēkšņi mainījusies bērna uzvedība;
 • strauji pazeminās sekmes;
 • bērns neattaisnoti kavē skolu un sācis klaiņot;
 • bērns stāsta, ka skolā jūtas slikti;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • nepieciešama palīdzība, lai saņemtu konsultāciju pie kāda speciālista ārpus skolas;
 • grūtības nodrošināt bērnu ar mācību līdzekļiem vai nepieciešama cita sociālā palīdzība.

Izglītības psihologs

Palīdzēs, ja:

 • skolēns nespēj pārvarēt radušās grūtības (sliktu garastāvokli, nemieru, bēdas, kaunu, sāpes, vecāku šķiršanos u.c.);
 • ir problēmas saskarsmē ar skolotāju, audzinātāju, draugiem vai jūtas vientuļš;
 • pasliktinās sekmes un ir grūtības mācību vielas apguvē (grūtības atcerēties, sakoncentrēt uzmanību, paaugstināta trauksme pirms pārbaudes darbiem). Nepieciešamības gadījumā veic diagnostiku.
 • Septembra mēnesī vēro skolēnu adaptāciju skolā.

Skolotājs logopēds

Diagnosticē un veic korekciju skolēniem ar valodas, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem.

Stundu laiki

clock

Drošs internets

logo 1

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo