Īslīces pamatskola

Arrow
Arrow
Slider

Īslīces pamatskolā aktīvi darbojas Jaunsargu pulciņš, kurā dalību var ņemt jebkurš zēns/meitene, kuri sasnieguši 10 gadu vecumu.

Jaunsargu interešu izglītības programmas  mērķis ir attīstīt dzīvei modernā sabiedrībā nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt jaunatnes mērķtiecīgu izglītošanos valsts aizsardzības jomā, patriotismā, pilsoniskās apziņas veidošanā, biedriskuma, drošsirdības, disciplīnas veidošanā un fizisko spēju pilnveidošanā. Līdz ar kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu arī interešu izglītībā bērni un jaunieši attīsta un nostiprina valstiskuma apziņu un piederības izjūtu Latvijai, mācās uzņemties atbildību par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti, kā arī attīsta ne tikai intelektuālās, bet arī fiziskās spējas.

Pulciņā tiek plānoti, pārgājieni, un dažādi cita rakstura fizisko aktivitāšu pasākumi. Nodarbībās uzsvars tiek likts uz teorijas pielietošanu praksē, tādēļ notiek daudz praktiskās nodarbības: mezglu siešana, šaušanas pamati, orientēšanās apvidū, triecienšautenes AK-4 izjaukšana un salikšana, ierindas mācība, pirmā palīdzība un daudzas citas interesantas nodarbības.

Nodarbības notiks otrdienās.

jaunsardze

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Piekļūstamība

pieejamiba 1