Pieejamības rīki

Dienas režīms 5-6 gadīgajiem bērniem

Laiks

Bērnu darbības

7.30-8.00

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs, sarunas ar vecākiem.

8.00-8.30

Kustību aktivitātes, higiēnas procedūras.

8.30-9.00

Brokastis.

9.00-10.00

Laiks bērnu brīvai, radošai darbībai, individuālais darbs, citas aktivitātes bērnu attīstības veicināšanai.

10.00-12.00

Rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam.

12.00-12.30

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

12.30-13.00

Bērnu atpūta pēc pusdienām.

13.00-14.30

Rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, atbilstoši grupas nodarbību sarakstam.

14.30-15.30

Pastaiga, rotaļas svaigā gaisā.

15.30-16.00

Launags.

16.00-18.00 

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības - tajā skaitā rotaļas, spēles, bērnu patstāvīgā darbība, individuālais darbs.  Pastaiga, pārrunas ar vecākiem.

Bērnu pakāpeniska došanās mājās.

   
   

Pavasarī, vasarā un rudenī labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas režīma darbības (izņemot bērnu ēdināšanu, dienas atpūtu un daļu nodarbību) organizē svaigā gaisā.

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Bauskas novads

bauska logo