Pieejamības rīki

Īslīces  pamatskolas pirmsskolas grupu (5-6 gad.)  izmantojamās mācību
literatūras saraksts 2022./2023. mācību gadā.

 

Grupa

Grāmatas autors, nosaukums, izdevniecība

Piecgadīgo bērnu grupas               

«Sākam mācīties! Pirmā daļa», «Sākam mācīties! Otrā daļa», «Sākam mācīties! Trešā daļa»

Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ina Leite

 (izdevniecība Lielvārds)

 

Sešgadīgo bērnu grupas

«Sākam mācīties! Ceturtā daļa», «Sākam mācīties! Piektā daļa», «Sākam mācīties! Sestā daļa»

Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ina Leite

 (izdevniecība Lielvārds)

Sagatavoja- struktūrvienības vadītāja I.Kilbloka

 

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Bauskas novads

bauska logo