Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

1.pielikums

APSTIPRINĀTS ar Īslīces pamatskolas direktores

2020.gada 2.janvāra rīkojumu Nr.1-9/1

Īslīces pamatskolas interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks

2019./2020.mācību gada 2.semestrī.

 

Nr.p.k.

Interešu izglītības pulciņu nosaukums

Stundu skaits

Interešu izglītības pulciņu vadītājs (pedagogs)

Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1.

Tautas dejas

1.-4.kl.

4

Santa Zemīte

13.50-14.30

14.40-15.20

   

13.00-13.40

13.50-14.30

 

2.

Tautas dejas

5.-9.kl.

3

Santa Zemīte

   

14.40-15.20

15.30-16.00

14.40-15.20

 

3.

Ansamblis

1.-9.kl.

3

Judīte Sirsniņa

13.00-13.40

 

13.50-14.30

 

13.50-14.30

4.

Zīmēšana un gleznošana

1.-9.kl.

2

Laima Oborune

 

13.00-13.40

13.50-14.30

     

5.

Tradicionālie un netradicionālie rokdarbi

 1.-5.kl.

3

Egita Dreimane

   

13.50-14.30

14.40-15.20

15.30-16.00

   

6.

Teātra pulciņš

3

Vaira Dundure

13.50-14.30

13.00-13.40

13.50-14.30

     

7.

Vides pulciņš

 “ Dabas draugi”

3

Guna Krūma

   

13.00-13.40

13.50-14.30

14.40-15.20

   

I.Vargušenko 63946604

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000