Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

1.pielikums

APSTIPRINĀTS ar Īslīces pamatskolas direktores

2020.gada 2.septembra rīkojumu Nr.1-9/19

Īslīces pamatskolas interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks

2020./2021.mācību gadā

Nr.p.k.

Interešu izglītības pulciņu nosaukums

Stundu skaits

Interešu izglītības pulciņu vadītājs (pedagogs)

Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1.

Tautas dejas

             

1.1.

1.-3.kl.

3

Santa Zemīte

13.00-13.40

13.50-15.20

   

13.00-13.40

 

1.2.

4.-5.kl.

2

Santa Zemīte

     

13.50-14.30

14.40-15.20

 

1.3.

6.-9.kl.

2

Santa Zemīte

14.40-15.20

15.20-16.00

   

 

2.

Ansamblis

1.-9.kl.

3

Judīte Sirsniņa

   

13.00-13.40

14.40-15.20

 

13.50-14.30

3.

Zīmēšana un gleznošana

1.-9.kl.

2

Laima Oborune

14.40-15.20

14.40-15.20

     

4.

Tradicionālie un netradicionālie rokdarbi

 1.-5.kl.

3

Egita Dreimane

 

13.50-14.20

14.40-15.20

15.20-16.00

     

5.

Teātra pulciņš

3

Vaira Dundure

 

13.50-14.30

14.40-15.20

15.20-16.00

     

6.

Vides pulciņš

 “ Dabas draugi”

3

Guna Krūma

       

  13.00-13.40

13.50-14.30

14.40-15.20

I.Vargušenko 63946604

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo