Pieejamības rīki

Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

1.pielikums

APSTIPRINĀTS ar Īslīces pamatskolas direktores

2021.gada 20.septembra rīkojumu Nr.1-9/26

Īslīces pamatskolas interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks

2021./2022.mācību gadā.

Nr.p.k.

Interešu izglītības pulciņu nosaukums

Stundu skaits

Interešu izglītības pulciņu vadītājs (pedagogs)

Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1.

Tautas dejas

             

1.1.

1.-3.kl.

3

Santa Zemīte

13.00-13.40

   

13.00-13.40

 

1.2.

4.-5.kl.

2

Santa Zemīte

13.50-14.30

   

13.50-14.30

 

1.3.

6.-9.kl.

2

Santa Zemīte

14.40-15.20

   

14.40-15.20

 

2.

Ansamblis 1.-9.kl.

3

Judīte Sirsniņa

   

13.50-14.30

14.40-15.20

 

13.50-14.30

3.

Zīmēšana un gleznošana 1.-9.kl.

2

Laima Oborune

13.00-13.40

14.40-15.20

       

4.

Tradicionālie un netradicionālie rokdarbi

 1.-5.kl.

3

Egita Dreimane

 

13.50-14.30

14.40-15.20

15.20-16.00

     

5.

Teātra pulciņš

3

Vaira Dundure

   

14.40-15.20

15.20-16.00

 

13.50-14.30

14.40-15.20

6.

Vides pulciņš  “ Dabas draugi”

3

Guna Krūma

       

  13.00-13.40

13.50-14.30

14.40-15.20

E.Dreimane 63946604

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Piekļūstamība

pieejamiba 1