Pieejamības rīki

Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

Īslīces pamatskolas pasākumu plāns
2022./2023. mācību gadā
Mēnesis
Datums
Pasākuma nosaukums
Klašu grupa
Atbildīgais
Septembris                            
 
 
 
 
 
1.
Zinību diena
1.-9.
E. Dreimane
 
2.-9.
Skolas dzimšanas dienas aktivitātes.
1.-9.
E. Dreimane
Klašu audzinātāji.
 
9. - ….
Gleznu izstāde “Ietērp Rudeni košās krāsās.”
1.-9.
L. Ramane
 
21.
Meža ekspedīcija
5.- 6.
M. Šata
H. Greiere
 
25.
Bauskas Velo Rudens
pēc izvēles
L. Ramane
H. Greiere
 
26.-29.
Eiropas sporta nedēļas pasākumus
1.-9.
H. Greiere
 
29.
Miķeļdienas dārzeņu kompozīciju izstāde
1.-9.
Skolēnu pašpārvalde
Oktobris
 
 
 
 
 
3.-6.
Dabaszinību priekšmetu nedēļa.
5.-9.
M. Šata
A.    Rīna
 
26.
Helovīnu dekorācijas - foto stūra veidošana
 
L.Ramane
E. Dreimane
 
31.
Helovīnu konkurss “Mošķu skola”
Helovīnu aktivitātes "Mošķu skola"
1.-9.
L.Ramane
Skolēnu pašpārvalde
Novembris
 
 
 
 
 
10.
Mārtiņdienas gadatirgus
1.-9.
L.Ramane
Skolēnu pašpārvalde
Klašu audzinātāji
 
11.
Patriotiskās nedēļas pasākums 'Dzejoļi un dziesmas par Latviju!’
1.-9.
I.Rozentāle
V. Cerusa
R. Straumīte
 
14.-18.
Izstāde “Mēs Latvijai”.
1.-9.
L. Ramane
E. Dreimane
 
16.
Konkurss "Īslīces stiprinieks"
1.-4.
5.-9.
Skolēnu pašpārvalde
H. Greiere
 
27.
1.      advente. Konkurss "Ziemassvētku rūķis".
1.-9.
L. Ramane
 
 
 
 
 
Decembris
 
 
 
 
 
1.
Ziemassvētku gaidās. Skolas telpu dekorēšana. Foto stūra veidošana.
 
L. Ramane
Klašu audzinātāji
 
12.
Ziemassvētku pasts
1.-9.
Skolēnu pašpārvalde
 
14.-21.
Labdarības akcija "Ziemassvētku pārsteigums"
1.-9.
Skolotāji
Skolēnu pašpārvalde
Klašu audzinātāji
 
23.
Ziemassvētku koncerts
1.-9.
J.Sirsniņa
I.Rozentāle
V.Cerusa
Klašu audzinātāji
Janvāris
 
 
 
 
 
1.-11.
Foto izstāde "Īslīce ziemā"
1.-9.
Skolēnu pašpārvalde
 
20.
Barikāžu atceres pasākums.
6.-9.
D. Stangvila
 
Janv.beigas, kad būs sniegs
Sniega diena
1.-9.
Skolēnu pašpārvalde
 
 
 
 
 
Februāris
 
 
 
 
 
2.
Sveču diena. Sveču izstāde “Radošās sveces”
1.-9.
Klašu audzinātāji.
L. Ramane
 
6.
Meteņdienas aktivitātes
1.-9.
Klašu audzinātāji
Skolēnu pašpārvalde
 
8.-14.
Valentīndienas dekorācijas. Aktivitāšu nedēļa.
1.-9.
L. Ramane
Skolēnu pašpārvalde
Klašu audzinātāji
 
14.
Valentīndienas konkurss "Kupidons”.
1.-9.
L. Ramane
Skolēnu pašpārvalde
Marts
 
 
 
 
 
10.
Popiela 2022
1.-9.
Klašu audzinātāji
Skolēnu pašpārvalde
J.Sirsniņa
 
20.-24.
Matemātikas nedēļa
5.-9.
A.Rīna
 
 
Pavasara/Lieldienu dekorācijas.
 
L. Ramane
Aprīlis
 
 
 
 
 
3.-6.
Lieldienu konkurss “Lieldienu zaķis”.
1.-9.
L. Ramane
 
5.
Literāri muzikāls pasākums "Pavasaris nāk"
1.-9
V. Cerusa
J. Sirsniņa
Skolēnu pašpārvalde
 
22.
Zemes diena
1.-9.
Priekšmetu skolotāji
Klašu audzinātāji
Maijs
 
 
 
 
 
8.-12.
Mātes dienas izstāde
1.-9.
L. Ramane
E. Dreimane
 
12.
Mātes dienas pasākums "Es savai māmiņai".
1.-9.
Klašu audzinātāji
J. Sirsniņa
Skolēnu pašpārvalde.
I.Rozentāle
V. Cerusa
Jūnijs
 
 
 
 
 
 
9. klases izlaidums
9.
E. Dreimane
L.Ramane
Sastādīja L.Ramane

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Piekļūstamība

pieejamiba 1