Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

Īslīces pamatskolas ārpusklases pasākumu darba plāns 2018./2019.mācību gadā.

Mēnesis

Datums

Pasākuma nosaukums

Klašu grupa

Atbildīgais

Septembris

 

3.

Zinību diena

5.g.-6.g., 1.-9.kl.

I. Vargušenko, I.Pūle

5./6.

Sporta diena

1.- 4.kl.

5.-9.kl.

I.Ladusāne

17.-21.

„Ķer sapni!”

Sapņu ķērāju veidošana.

1.-9.kl.

S.Bule, L.Oborune

28.

Miķeļdienas dārzeņu izstāde.

 

S.Bule

Oktobris

 

5.

Skolotāju diena

9.kl.

I.Rozentāle

8.-12.

Karjeras nedēļa

 

S.Bule, kl.audzinātāji, skolotāji

16.

Z.Purvam-95

5.-9.kl.

V.Dundure,I.Rozentāle

Novembris

 

9.

Mārtiņdienas tirdziņš

1.-4.kl.,SMU

R.Straumīte

9.

Latviešu dziesmu festivāls

1.-9.kl.

S.Bule, mūzikas skolotājas, kl.audzinātāji

12.-16.

Patriotiskā nedēļa.

1.-9.kl.

S.Bule, D.Stangvila,

16.

Latvijas Valsts svētku koncerts

5.g.-6.g., 1.-9.kl.

 

22.

Koncertprogramma: „Šreks un Ēzelītis dejā lec…”

1.-4.klase

 

Decembris

   

Ziemassvētku pasākums.

5.-9.kl.

 
   

Ziemassvētku pasākums.

1.-4.kl.

Sākumskolas MK

Janvāris

 

24.

Barikāžu atceres pasākums

6.-12.kl.

S.Bule, D.Stangvila

   

Skatuves runas konkurss

1.-9.kl.

V.Dundure

Februāris

 

4.-8.

M.Stārastei veltīts pasākums

1.-3.klase

V.Dundure

 

14.

Valentīndienas pasākums.

5.-9..kl.

S.Bule, Skolēnu Dome

18.-22.

K.Grigulim veltīts pasākums

4.-6.klase

V.Dundure

21.

Dabaszinību pēcpusdiena

5.-9.klase

M.Šata

Marts

   

Konkurss „Gada skolēns   2018”

8.-9.kl.

S.Bule, kl.audzinātāji

   

Konkurss „ Gada klase”

6..kl.

L.Oborune

8.

Popiela

1.-9.kl.

B.Vanaga

 

Lieldienas. Putnu diena.

1.- 4.kl.

Sākumskolas MK

Aprīlis

   

Konkurss „Īslīces erudīts 2018”

7.-9.kl.

E.Dreimane

Maijs

   

Mātes dienas koncerts

5.g.-6.g., 1.-9.kl.

 
 

17.

9. klases „Pēdējais zvans”

1.-9.kl.

B.Vanaga,I.Rozentāle

 

Mācību gada noslēguma pasākums

1.-9.kl.

Vadība

Jūnijs

   

9. klases izlaidums

8.kl.

 I.Vargušenko, I.Rozentāle, B.Vanaga

Skolotāja S.Bule

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000