Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

2018./2019. mācību gads

Īslīces pamatskolas skolēnu skaits 2018./2019. mācību gadā:

klasēs - 132
struktūrvienībās - pirmsskolas grupiņās - 104
Pavisam – 236
********************************************************************

Ministru kabineta noteikumi Nr. 763

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 18. §)

Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 16. punktu

1. Noteikumi nosaka 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

2. Mācību gads sākas 2018. gada 3. septembrī.

3. 1.–8. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2019. gada 31. maijā.

4. 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada 14. jūnijā.

5. 9.klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2019. gada 31. maijā.

6. Mācību gadu veido divi semestri:

7.1. pirmais semestris ilgst no 2018. gada 3. septembra līdz 2018. gada 21. decembrim;

7.2. otrais semestris ilgst:

7.2.1. 1.–8. klases izglītojamiem – no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 31. maijam;

7.2.2. 9. klases izglītojamiem – no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 14. jūnijam;

 

8. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

8.1. rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. oktobra līdz 2018. gada 26. oktobrim;

8.2. ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;

8.3. pavasara brīvdienas 1.–9. klases izglītojamiem – no 2019. gada 11. marta līdz 2019. gada 15. martam;

8.4. vasaras brīvdienas 1.–8. klases izglītojamiem – no 2019. gada 3. jūnija līdz 2019. gada 30. augustam.

9. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

10. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases izglītojamiem.

********************************************************************

Projektu nedēļa no 2018.gada 10.oktobra līdz 2018.gada 12.oktobrim.

Papildu brīvdienas 1.klases izglītojamajiem no 2018.gada 5.februāra līdz 2018.gada 10.februārim.

********************************************************************

Zvanu saraksts

Stundu laiki:

1. 8.30-9.10

2. 9.20-10.00

3. 10.10-10.50

4. 11.00-11.40

11.40-12.10 garais starpbrīdis

5. 12.10-12.50

6. 13.00-13.40

7. 13.50-14.30

8. 14.40-15.20

 

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000