Pieejamības rīki

Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

 

Apstiprināts ar Īslīces pamatskolas direktores p.i. E.Dreimanes
18.01.2022. rīkojumu Nr.2022/1-9/6 “Par valsts pārbaudes darbu norisi”

Īslīces pamatskolas valsts pārbaudījumu saraksts 2021./2022.mācību gadā.

Datums         
Pārbaudījums
15.02.
Latviešu valoda (mutvārdu daļa)
11.02.
Latviešu valoda (mutvārdu daļa)
16.02.
Latviešu valoda
 (rakstu daļa)
 I grupa
16.02.
Latviešu valoda
 (rakstu daļa)
 II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām
17.02.
Latviešu valoda
(rakstu daļa)
 I grupa
17.02.
Latviešu valoda
 (rakstu daļa)
 II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām
23.02.
Matemātika
I grupa
23.02.
Matemātika
II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām
24.02.
Matemātika
I grupa
24.02.
Matemātika
II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām
03.03.
Dabaszinības
I grupa, II grupa – skolēniem ar speciālām vajadzībām
24.05.
Eksāmens
Latviešu valoda
(rakstu daļa)
25.05.
Eksāmens
Latviešu valoda
(mutvārdu daļa)
01.06.
Eksāmens
Angļu valoda
(rakstu daļa)
02.06.
Eksāmens
Angļu valoda
(mutvārdu daļa)
01.06.
Eksāmens
Krievu valoda
(rakstu daļa)
01.06.
Eksāmens
Krievu valoda (mutvārdu daļa)
27.05.
Eksāmens
Matemātika
07.06.
Eksāmens
Vēsture

E.Dreimane 63946604

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Piekļūstamība

pieejamiba 1