Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

2.pielikums

APSTIPRINĀTS ar Īslīces pamatskolas direktores

2019.gada 12.decembra rīkojumu Nr.1-9/61

Individuālā darba ar izglītojamajiem (konsultācijas) GRAFIKS

2019./2020.mācību gadā.

                                                                                                                                                                                        

N.p.

k.

Vārds

Uzvārds

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1.

GUNA

KRŪMA

     

Katru otro ceturtdienu 14.40-15.50

 

2.

GUNA

LEVANE

6.st.13.00-13.21

       

3.

INETA

KĀLE

 

7.st.13.45-14.36

     

4.

RITA

STRAUMĪTE

     

7.st.13.50-14.27

 

5.

MĀRĪTE

MARINA

ŠATA

KAZANCEVA

   

8.st.14.40-15.10

7.st.13.50-14.11

 

6.

INETA

ROZENTĀLE

 

Katru otro otrdienu 8.st.14.40-15.34

     

7.

VAIRA

DUNDURE

   

8.st.14.40-15.15

   

8.

VELTA

BALODE

       

Katra mēneša pēdējā piektdienā 12.50-13.02

9.

LAIMA

OBORUNE

8.st.14.40-15.04

       

10.

AUSMA

RĪNA

 

7.,8.st.13.50-15.20

     

11.

EGITA

DREIMANE

 

Katra mēneša pēdējā otrdiena 7.st.13.45-14.30

     

12.

ALDIS

BENSONS

 

Katra mēneša pēdējā otrdiena 7.st.13.45-14.30

     

13.

SKAIDRĪTE

BULE

 

Katru otro otrdienu 8.st.14.40-15.30

     

14.

ILZE

LADUSĀNE

8.st.14.40-15.14

       

15.

LAURA

RAMANE

     

7.st..13.45-14.00

 

16.

ELITA

NOVIKA

   

Katra mēneša pēdējā trešdienā 8.st.14.40-15.04

   

17.

DAIGA

STANGVILA

     

9.st.15.20-15.38

 

18.

JUDĪTE

SIRSNIŅA

   

9.st.15.20-15.48

   

19.

VITA

ĶĒRPE

     

7.st.13.50-15.02

 

Direktores vietniece izglītības jomā E.Dreimane

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo