Pieejamības rīki

Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

Iepirkumi

 

Paziņojuma publicēšanas datums

Iepirkuma
identifikācijas
numurs

Piegādātāja nosaukums

Līguma
priekšmets

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

05.03.2019

IVS/2019/001

SIA „Insana”

Kārtējo remontu materiālu iegāde Īslīces vidusskolas vajadzībām

3116,83

12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts 05.04.2019.

05.03.2019

IVS/2019/002

SIA „Līga L”

„Telpu uzkopšanas inventāra iegāde Īslīces vidusskolas vajadzībām”

1512,05

12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts

05.04.2019.

29.03.2019

IVS/2019/03

SIA „Ar Bo”

„Apsardzes nodrošināšana un apsardzes un ugunsdrošības sistēmu apkalpošana Bauskas novada Īslīces vidusskolas ēkās”

6456,00

24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts 09.04.2019.

 

Paziņojuma publicēšanas datums

Iepirkuma
identifikācijas
numurs

Piegādātāja nosaukums

Līguma
priekšmets

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

08.06.2018

IVS/2018/001

SIA „Kvintets M”

Remontdarbu veikšana Īslīces vidusskolas struktūrvienībā

7050,96

50 darba dienas no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts 02.07.2018

18.06.2018

BNA 2018/040/3

SIA „A.V.U.”

„Vecā korpusa PVC logu nomaiņa, ailu siltināšana Īslīces vidusskolā”

7852,54

75 dienas no Objekta būvdarbu zonas pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas  dienas. Līgums noslēgts

31.07.2018.

18.06.2018

BNA 2018/040/2

SIA „Balti Construction”

„Vecā korpusa kāpņu remonts Īslīces vidusskolā”

7229,64

75 dienas no Objekta būvdarbu zonas pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas  dienas. Līgums noslēgts

01.08.2018.

06.07.2018

BNA 2018/047/1

SIA „MK Dizains”

„Rotaļu laukuma iekārtas piegāde un uzstādīšana Īslīces pamatskolas pirmskolas grupā”

870,00

45 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts

11.10.2018.

26.06.2018

IVS/2018/002

SIA „Insana”

Kārtējo remontu materiālu iegāde Īslīces vidusskolas vajadzībām

3314,62

12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts 12.07.2018.

26.06.2018

IVS/2018/003

SIA „Līga L”

„Telpu uzkopšanas inventāra iegāde Īslīces vidusskolas vajadzībām”

1610,82

12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts

12.07.2018.

 

BNA/ZI/2018/055

SIA „Preces darbam”

Metāla garāžas piegāde Īslīces vidusskolai

548,76

30 darba dienas no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts 06.11.2018.

 

Paziņojuma publicēšanas datums

Iepirkuma
identifikācijas
numurs

Piegādātāja nosaukums

Līguma
priekšmets

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

23.01.2017

BNA/2016/101/A

SIA „BM-projekts”

„Īslīces vidusskolas sporta laukuma pārbūves autoruzraudzības veikšana”

1240,00

Spēkā līdz Objekta būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā

Līgums noslēgts 30.01.2017.

23.01.2017

BNA/2016/101/BP

SIA „BM-projekts”

„Īslīces vidusskolas sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde”

16430,00

168 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Līgums noslēgts 30.01.2017.

29.03.2017.

IVS/2017/02

SIA „Ar Bo”

„Apsardzes nodrošināšana un apsardzes un ugunsdrošības sistēmu apkalpošana Bauskas novada Īslīces vidusskolas ēkās”

6456,00

24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts 12.04.2017.

08.06.2017

BNA/2017/101/08

SIA „Sporta halle”

„Īslīces vidusskolas sporta grīdas slīpēšana un līniju marķējuma atjaunošana”

6697,26

28 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Līgums noslēgts 16.06.2017.

08.06.2017

BNA/2017/101/07

SIA „Cleanhause”

„Īslīces vidusskolas  2.stāva klašu grīdas pārbūve”

7883,84

70 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Līgums noslēgts 19.06.2017.

17.08.2017.

IVS/2017/003

SIA „Insana”

Kārtējo remontu materiālu iegāde Īslīces vidusskolas vajadzībām

2510,61

12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts 17.08.2017.

17.08.2017.

IVS/2017/004

SIA „Līga L”

„Telpu uzkopšanas inventāra iegāde Īslīces vidusskolas vajadzībām”

1222,81

12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts 17.08.2017.

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Piekļūstamība

pieejamiba 1