Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

Iepirkumi

 

Paziņojuma publicēšanas datums

Iepirkuma
identifikācijas
numurs

Piegādātāja nosaukums

Līguma
priekšmets

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

23.01.2017

BNA/2016/101/A

SIA „BM-projekts”

„Īslīces vidusskolas sporta laukuma pārbūves autoruzraudzības veikšana”

1240,00

Spēkā līdz Objekta būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā

Līgums noslēgts 30.01.2017.

23.01.2017

BNA/2016/101/BP

SIA „BM-projekts”

„Īslīces vidusskolas sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde”

16430,00

168 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Līgums noslēgts 30.01.2017.

29.03.2017.

IVS/2017/02

SIA „Ar Bo”

„Apsardzes nodrošināšana un apsardzes un ugunsdrošības sistēmu apkalpošana Bauskas novada Īslīces vidusskolas ēkās”

6456,00

24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts 12.04.2017.

08.06.2017

BNA/2017/101/08

SIA „Sporta halle”

„Īslīces vidusskolas sporta grīdas slīpēšana un līniju marķējuma atjaunošana”

6697,26

28 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Līgums noslēgts 16.06.2017.

08.06.2017

BNA/2017/101/07

SIA „Cleanhause”

„Īslīces vidusskolas  2.stāva klašu grīdas pārbūve”

7883,84

70 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Līgums noslēgts 19.06.2017.

17.08.2017.

IVS/2017/003

SIA „Insana”

Kārtējo remontu materiālu iegāde Īslīces vidusskolas vajadzībām

2510,61

12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts 17.08.2017.

17.08.2017.

IVS/2017/004

SIA „Līga L”

„Telpu uzkopšanas inventāra iegāde Īslīces vidusskolas vajadzībām”

1222,81

12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēgts 17.08.2017.

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000