Pieejamības rīki

Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

     9.klases skolēniem

Plānotās tiešsaistes  tikšanās MARTĀ

LAIKS

MĀCĪBU IESTĀDE

VIRZIENI

10.03. plkst.15:00

Rīgas Valsts tehnikums

Auto,datorikas,komercdarbības, drukas un mediju, mašīnbūves, dzelzceļa, kokpstrādes, enerģētikas, ķīmijas tehnoloģijas nodaļas.

 12.03. plkst.14:00

 

Saulaines tehnikums

Augkopības tehniķis, automehāniķis, lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis, pavārs, viesmīlības pakalpojumu speciālists.

17.03. plkst.10:00- 12:00

Bauskas Valsts ģimnāzija

 

23.03. plkst.15:00

Rīgas Dizaina un Mākslas

vidusskola

 

 PKK  Skaidrīte Bule

 Karjera

Radīta digitāli interaktīva spēle aizraujošai profesiju pasaules izzināšanai

Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv.

 

 

 

 

 

 

Karjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks, franču cariere –izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana) .

Karjera ir kaut kas tāds, ko mēs katrs veidojam, realizējam, īstenojam bieži vien neapzinoties ka to sauc par karjeru!

            Veiksmīgs karjeras ceļš sākas ar sevis iepazīšanu un zināšanām par to, kas tu esi un ko tu vari piedāvāt savam nākamajam darba devējam. Pilnīgāk izzinot sevi, tu uzzināsi par savām prasmēm un personības iezīmēm, kā arī labāk izpratīsi savu motivāciju, intereses, vērtības un darba vides apstākļus, kas ir piemēroti tieši tev.

       Karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

 • Izprast sevi
 • Veidot pašapziņu
 • Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
 • Apzināt savas stiprās un vājas puses
 • Plānot un vadīt savu karjeru
 • Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
 • Pētīt izglītības iespējas
 • Pieņemt lēmumu

 Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus karjeras veidošanas jautājumos.

Skolas karjeras konsultants palīdz skolēnam apgūt prasmes, risināt problēmas un pieņemt svarīgus lēmumus viņa karjeras plānošanā. Konsultēšana domāta skolēna dzīves kvalitātes uzlabošanai un viņa pašaktualizēšanās veicināšanai. Jo tieši sevis izpēte – vēlmju, interešu, prasmju un, protams, arī individuālo īpatnību noteikšana ir viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem.

Konsultēšanai ir būtiska loma skolas karjeras izglītības programmā. To var piedāvāt gan individuāli, gan grupā kā attīstības un mācīšanās procesa sastāvdaļu.

Karjeras konsultanta uzdevums ir palīdzēt jauniešiem izprast izglītības nozīmīgumu un Latvijas darba tirgus perspektīvas viņu karjeras izaugsmei.

Karjeras konsultants sniedz atbalstu arī vecākiem un skolotājiem, kuri ir iesaistīti jauniešu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstības veicināšanā.

Var gadīties situācijas, kad vecākiem nepatīk viņu bērna nākotnes plāni, tomēr tas ir jārespektē. Tas nekas, ja viņš kļūdās. Svarīgi, lai bērns izjūt savu lēmumu pozitīvās un negatīvās sekas. Tieši šādi lēmumi ir izšķiroši bērna attīstībai, briedumam un patstāvībai.

Pedagogs-karjeras konsultants Skaidrīte Bule.

Ieskaties!

www.niid.lv   www.profesijupasaule.lv www.nva.gov.lv www.prakse.lv   www.viaa.gov.lv

Uzzini vairāk par to, kas tevi interesē, un sper pirmos soļus savu sapņu realizācijā!

Karjeras izglītības uzdevumi

1. Palīdzēt skolēniem pašattīstīties:

 • izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses,  
 • izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu karjeru,
 • attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, pašapziņa, pašpaļāvība, spēja “sevi pasniegt”,
 • mērķu izvirzīšana un darbības plānošana mācību un personīgajā dzīvē,
 • analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus.

2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas:

 • izprast izmaiņas sabiedrībā un kā tās ietekmē karjeru attīstību,
 • izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai,
 • izpētīt un izvērtēt darba tirgu, nodarbinātības un profesiju, izglītības un apmācības iespēju attīstības tendences,
 • salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas ir nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai/mācībām/studijām,
 • piedalīties darba izmēģinājumos,
 • uzzināt, kur un kā iegūt vajadzīgo informāciju, resursus un palīdzību,
 • gatavoties pārejai no mācībām uz darba dzīvi vai uz tālākām mācībām/citu darbu,
 • izpētīt un pārdomāt savas personīgās un sabiedrības vērtības,
 • uzzināt, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz noturēties darba tirgū.

3. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru:

 • apgūt karjeras vadības prasmes,
 • noteikt savas attīstības vajadzības,
 • pilnveidot savas zināšanas un prasmes,
 • apzināties informācijas ieguves un konsultēšanas iespējas,
 • veidot savu personīgās karjeras plānu,
 • attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes,
 • veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību.

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Piekļūstamība

pieejamiba 1