Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

Šajā pavasarī Bauskas un Rundāles novadā pirmo reizi tika organizēts stāstnieku konkurss. Dalībnieku uzdevums bija izzināt un atklāt savas dzimtas, pagasta vai valsts dzīvē vēsturiskus notikumus. Par konkursa moto bija izvēlētas I.Ziedoņa dzejas rindas: “Ir tāda vieta pasaulē, kas mums jāzina vislabāk.” No mūsu skolas konkursā piedalījās trīs 6.klases skolēni. Gints Abacis stāstīja par Īslīces skolas ilggadīgo pārzini Andreju Neilandu. Dārta Esīte- par mūsu pagastā ievērojamām “Saulgožu” mājām, kuras saistās ar izcilā profesora Ģederta Ramana dzimtu. Diāna Sadauska- par ģeogrāfu-docentu Kamilu Ramani.

Vērtējuma rezultātus paziņoja 3.maijā, kad Bauskas kultūras centrā tika rīkots Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas un Baltā galdauta svētku pasākums. Pasākumā piedalījās rakstnieki un sabiedriskie darbinieki Anna Žīgure un Juka Rislaki, kuri kopīgā darbā izveidojuši grāmatu par mūsu novadnieku, izcilo valstsvīru, ģenerāli Krišjāni Berķi, kuram šogad 26.aprīlī apritēja 135.gadskārta.

Skolēni saņēma apbalvojumus un pateicības rakstus. Dārta Esīte savā klašu grupā ieguva trešo vietu.

Apsveicam!

Paldies skolotājām Veltai Balodei un Guntai Čonkai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam!

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000