Pieejamības rīki

Afiša

Mārtiņa gailīši dancīti veda...

Pirmsskolas 5,6 gadīgo bērnu grupās 9. novembrī svinēja Mārtiņdienu. To gaidot, bērni čakli darbojās, gatavojot grupas rotājumus un darinot sev dažādas Latvijā dzīvojošo zvēru maskas. Svētkos bērni veica dažādus ar Mārtiņdienu saistītus uzdevumus, izzināja Mārtiņdienas tradīcijas, dziedāja dziesmas un gāja rotaļās. Dienas nobeigumā bērni cienājās ar  gardiem Mārtiņdienas cienastiem.

Lasīt tālāk...

Meža māte aicināja visus zvērus svinēt svētkus un priecāties par tīro dabu un nepiesārņoto gaisu. Pavadīt ežus un lāčus ziemas guļā. Skudriņa, taurenītis, zaķītis, sienāzītis un lapsiņa aicināja būt viesiem draudzīgiem un izpalīdzīgiem izspēlējot pasaku “Zem sēnītes”.

Lasīt tālāk...

Čibu čab, čibu čab,
Lapas maisā čab!
Čaklās "Bitītes" steidz grābt lapas, visiem prieks par labi padarītu darbiņu! Talka1

5 6Prezentācija  

pirPrezentācija

bolu balle

izl

gim

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Bauskas novads

bauska logo