Īslīces pamatskola

Elektroniskais žurnāls pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem

Īslīces vidusskolas kārtība neattaisnoto stundu kavējumu novēršanai

 

Ņemot vērā, ka Bauskas novada vispārējās izglītības iestādēs pēdējo trīs mācību gadu laikā ir palielinājies izglītojamo neattaisnoto mācību stundu kavējumu skaits, kas negatīvi ietekmē izglītojamo mācību sasniegumus, tad saskaņā ar MK 01.02.2011. 89. Noteikumu 7.punktu „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” Bauskas novada dome ir izstrādājusi vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtību.

1       Ja bērns nav ieradies izglītības iestādē un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, audzinātājs vai sociālais pedagogs mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem.

-tādēļ vecāku pienākums ir informēt skolu par bērna neierašanās iemeslu zvanot audzinātājam, vai veic ierakstu e-klases pastā, vai sūta ziņu uz skolas e-pastu (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.), vai zvana uz skolas telefonu

2       Mācību kavējumus attaisnojošs dokuments ir:

-ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izsniegta izziņa;

-vecāku rakstīts iesniegums par bērna slimības gadījumu vai vai cita rakstura apstākļu dēļ līdz 3 dienām.

3       Kavējumu attaisnojošs dokuments izglītības iestādei ir jāiesniedz 3 dienu laikā pēc ierašanās izglītības iestādē. Par neattaisnotiem tiek uzskatīti visi kavējumi, par kuriem izglītojamais 3 dienu laikā pēc ierašanās izglītības iestādē nav iesniedzis attaisnojošos dokumentus.

4       Ja kavētas vairāk par 20 stundām semestrī un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, skola ziņo pašvaldības izglītības pārvaldei.  

Ar pilnu "Īslīces vidusskolas kārtību neattaisnoto stundu kavējumu novēršanai" varat iepazīties šeit

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai112

Gāzes avārijas dienests

114

 

Uzticības tālruņi 

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī)

67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)

116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla)

80009000