Pieejamības rīki

skolina

Bērniem ir vajadzīgas saknes un spārni.
   Saknes, lai zinātu, no kurienes viņi nāk.
   Spārni, lai iepazītu pasauli.

                                                /J.V.Gēte/

Iestādes darba laiks ir no 7.30 – 18.00.

Darbību sāka 2002. gadā Rītausmās, Lauku ielā 6. 2008.  gadā tiek iegūtas jaunas, plašākas telpas un „Skoliņa” pārceļas uz Īslīces kultūras nama 2. stāvu.

Iestādē strādā pieredzējuši, radoši pedagogi un citi speciālisti:

  • Struktūrvienības vadītāja
  • Pirmsskolas izglītības skolotājas
  • Sporta un mūzikas skolotāja
  • Logopēde
  • Medicīnas māsa
  • Tehniskais personāls.

Darbojas pirmsskolas grupas bērniem no 5 līdz 6 gadiem.

Iestāde strādā pēc IZM licencētām programmām:

♦ Pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111.

♦ Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, programmas kods 01015511.

♦ Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611.

kuras paredz:
- attīstīt katra pirmsskolas vecuma bērna ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti,
- radīt katrā bērnā vēlmi izzināt apkārtējo pasauli,
- veidot sevis apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanu un novērtēšanu,
- katrā bērnā veidot izpratni par piederību Latvijas valstij.

Iestādes kolektīvs strādā, lai bērni mūsu „Skoliņā” labi justos, varētu realizēt sevi, veidot sevi kā personību, apgūt nepieciešamās prasmes, iemaņas, zināšanas, lai sekmīgi uzsāktu skolas gaitas, lai psiholoģiski un fiziski būtu gatavi lielajām pārmaiņām.

Savas darbības laikā  "Skoliņā" ir izveidojušās dažādas tradīcijas bērnu radošo izpausmju veicināšanai.

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Bauskas novads

bauska logo