Pieejamības rīki

Īslīces pamatskolas pirmsskolas grupas

 Mazā, sirmā kumeliņā
Jāj pa ceļu pasaciņa.
Sidraboti pakaviņi,
Zili puķu iemauktiņi;
Pavadā kā pērles sienas
Senās, mīļās bērnu dienas.
                                (Aspazija)

Īslīces pamatskolai ir divas pirmsskolas izglītības programmu realizēšanas vietas:

   1,5-4 gad. bērniem- Lauku ielā 8, Īslīces pagastā, Bauskas novadā

    5-6 gad. bērniem- Īslīces kultūras namā, Rītausmās, Īslīces pagastā, Bauskas novadā

Realizētās izglītības programmas:

Pirmsskolas izglītības programma;

Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;

Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Vadītājas: Ilze Velve, Iveta Kilbloka
Darba laiks: Darba dienās no plkst. 7.00 līdz 18.00
Apmācības valoda: latviešu
Grupu skaits: darbojas 6 grupiņas bērniem vecumā no 1,5-6 gadiem:

  • 3 grupas bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem
  • 3 grupas bērniem no 5 līdz 6 gadiem

Struktūrvienību moto:

Katrs bērns ir nācis šai pasaulē neatkārtojams un īpašs. Viņiem pašiem ir savi īpašie talanti un unikālie izaicinājumi. Mūsu uzdevums ir bērnus saprast un virzīt, lai viņi tiektos pēc jauniem atklājumiem un aktīvas darbošanās.

Mūsu mērķis:

sekmēt bērnu vispusēju un harmonisku attīstību,

sagatavot bērnu pamatizglītības programmas apguvei.

Uzdevums:

radīt iespēju katram bērnam radoši darboties atbilstoši viņa dotumiem un spējām.

 
 

Sveiciens savai skolai

sveic

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo