Īslīces pamatskola

Skolas vēstis

1.pielikums

Apstiprināts ar Īslīces pamatskolas direktores

2020.gada 4.septembra rīkojumu Nr.1-9/25

 

ĪSLĪCES PAMATSKOLAS

FAKULTATĪVO NODARBĪBU SARAKSTS

2020./2021.mācību gads

 

      

St.    

Laiks                         

Klase         

Priekšmets               

Skolotājs                      

Kabinets              

P

           

I

1.

8.30-9.10

       

R

2.

9.20-10.00

       

M

3.

10.10-10.50

       

D

4.

11.00-11.40

       

I

5.

12.00-12.40

       

E

6.

13.00-13.40

       

N

7.

13.50-14.30

       

A

8.

14.40-15.20

       
             

O

           

T

1.

8.30-9.10

       

R

2.

9.20-10.00

       

D

3.

10.10-10.50

       

I

4.

11.00-11.40

       

E

5.

12.00-12.40

       

N

6.

13.00-13.40

3.

matemātika

Guna Levane

206.

A

7.

13.50-14.30

       
 

8.

14.40-15.20

       
             

T

           

R

1.

8.30-9.10

       

E

2.

9.20-10.00

       

Š

3.

10.10-10.50

       

D

4.

11.00-11.40

       

I

5.

12.00-12.40

       

E

6.

13.00-13.40

       

N

7.

13.50-14.30

       

A

8.

14.40-15.20

       
             

C

           

E

1.

8.30-9.10

       

T

2.

9.20-10.00

       

U

3.

10.10-10.50

       

R

4.

11.00-11.40

       

T

5.

12.00-12.40

       

D

6.

13.00-13.40

       

I

7.

13.50-14.30

       

E

8.

14.40-15.20

       

N

           

A

           
             

P

           

I

1.

8.30-9.10

2.

matemātika

Guna Krūma

207.

E

2.

9.20-10.00

1.

matemātika

Rita Straumīte

205.

K

3.

10.10-10.50

       

T

4.

11.00-11.40

       

D

5.

12.00-12.40

       

I

6.

13.00-13.40

       

E

7.

13.50-14.30

       

N

8.

14.40-15.20

       

A

           

Direktores vietniece izglītības jomā E.Dreimane

Sveiciens savai skolai

sveic

Ārkārtas situāciju tālruņi

Palīdzības tālruņi: 

Glābšanas dienests-112

Ugunsdzēsēji-112

Policija– 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība

113 vai 112

Gāzes avārijas dienests- 114

 

Uzticības tālruņi:

Krīzes telefons

(psiholoģiska palīdzība krīzes

situācijās 24 h diennaktī) 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas)116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis

(bezmaksas tālrunis pieejams

no fiksētā sakaru tīkla) 80009000

Drošs internets

logo 1

Stundu laiki

clock

Ēdienkarte

ediens

Skolas autobuss

bussing clipart bas 6

Pasākumu kalendārs

Calendar

E- klase

lejupielāde

Noderīgas saites

saite

Bauskas novads

bauska logo